Vores miljøpolitik

Børge Pedersen Automobiler A/S vil fremstå som en virksomhed, der er på forkant med udviklingen indenfor miljøområdet. Derfor fastholdes et miljøledelsessystem, der er opbygget efter retningslinerne i DS/EN ISO 14001:2015.

Børge Pedersen Automobiler A/S sælger og servicerer køretøjer, der kan påvirke miljøet i væsentlig grad. Vi vil derfor minimere de miljømæssige omkostninger ved at forebygge forurening og ved løbende at registrere og målsætte for forbedringer.

Børge Pedersen Automobiler A/S overholder relevant miljølovgivning og Toyota Earth Charter som formuleret af Toyota Car Corporation.

Børge Pedersen Automobiler A/S vil:

  • Optimere på energiforbrug og nedbringe CO2 påvirkningen
  • Arbejde med kemistyring og kontrol af produkter
  • Optimere affaldssortering
  • Stille miljøkrav til leverandører
  • Risikovurdere væsentlige miljømæssige forhold og arbejdsprocesser
  • Informere vores kunder om energiøkonomisk og miljørigtig kørsel